Generisk Cialis – Betydande förbättring av samlag. Leverans av Cialis i Sverige

Tadalafil - den aktiva substansen som stimulerar betydande forandringar i patientens sexliv;
sakerhetsfragor, rekommendationer for intag och andra fragor.

behandling av erektil dysfunktionGenerisk Tadalafil är en populär och kraftfull behandling av erektil dysfunction som används av många män som har stått inför det här problemet. I princip är det ett oralt läkemedel som tillhör PDE-5 hämmare och används numera som en effektiv behandling av erektil dysfunktion. Manlig impotens är en oförmåga att få och upprätthålla en fast erektion på naturlig väg.

Hur Tadalafil fungerar

All sexuell stimulering som resulterar i erektion orsakar en frigörelse av kväveoxid som ansvarar av produktionen av cGMP. Den senare ökar och minskar storleken på blodkärlen som transporterar blod till penis. cGMP förstörs dock av PDE-5 och gör det därmed svårt att uppnå erektion, Tadalafil fungerar genom att förhindra denna effekt vilket leder till en mer långvarig svullnad av penis med blod.

Hur man använder Tadalafil

De flesta män börjar med att ta en dos med 10 mg per dag, ca 30 minuter före tä nkta sexuella aktiviteter, denna inledande dos kan dock ökas till tadalafil 20 mg tabletter eller minskas till 5 mg beroende på individuellt gensvar och andra faktorer så som biverkningar. Den positiva effekten varar i upp till 36-48 timmar och det finns ingen annan PDE-5 hämmare som erbjuder det samma. svårt att uppnå erektionEn annan stor fördel är att man kan ta tadalafil både med och utan mat eftersom måltider inte påverkar upptagningen. För manliga patienter med njur- och lever problem kan standard dosen behöva justeras eftersom läkemedlet elimineras genom dessa organ.

Varningar och möjliga biverkningar

Generisk tadalafil associeras med priapism eller utdragna och smärtsamma erektioner. Därför bör män genast söka läkarvård om de upplever detta. Om män lider av vissa befintliga hjärtsjukdomar kan de drabbas av följande oönskade symptom:

  • Stroke och hjärtattacker;
  • Bröstsmärtor och hjärtklappning;
  • Ökad och oregelbunden hjärtfrekvens.

I sällsynta fall har vissa användare rapporterat plötslig förlust av hörsel och andra liknande hälsoproblem så som ringande i öronen. Om du upplever några hörsel- eller synförändringar medans du tar tadalafil ska du genast avbryta behandling och kontakta din läkare. Vilka andra biverkningar av Cialis kan drabba män? De flesta är milda och upphör när kroppen vant sig vid denna aktiva ingrediens:

  • Huvudvärk och yrsel;
  • Ansiktsrodnad och diarré;
  • Orolig mage och illamående;
  • Illamående och influensaliknande symptom;
  • Suddig syn och lågt blodtryck;
  • Onormal utlösning och förändringar i färgseendet.

Om några av dem förvärras bör du uppsöka sjukhus för en grundlig undersökning och justering av din ED behandling. Konsultera din läkare innan du börjar ta generisk tadalafil för att undvika möjliga hälsorisker, speciellt om du har några befintliga hälsoproblem så som diabetes, hjärtsjukdomar etc. Det är dessutom inte rekommenderat att kombinera tadalafil och alkohol eftersom effekten kan fördröjas och båda sänker blodtrycket, man kan därmed drabbas av onödiga sänkningar.

Farliga läkemedelsinteraktioner

Det finns visa läkemedel som inte ska tas tillsammans med denna PDE-5 hämmare eftersom de kan resultera i läkemedelsinteraktioner. De är karakteriserade med negativa resultat så som ökade biverkningar. Till exempel bör tadalafil inte kombineras med andra ED läkemedel, ritonavir, rifampicin, MAO-hämmare, nitrater etc.